Umowa Użytkownika

Poniższe definicje i warunki powinny zostać przyjęte do wiadomości przed skorzystaniem z treści zawartych na tej witrynie internetowej.

Własność

Całkowita zawartość witryny internetowej, włączając tekst, projekt graficzny, ilustracje i znaki handlowe, jest własnością intelektualną firmy KeyDemon Electroware chronioną przez Prawo Autorskie.

Odpowiedzialność

Używanie tej witryny internetowej potwierdza znajomość warunków zawartych w Umowie Użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami tej umowy, powinieneś zaprzestać używania tego serwisu za skutkiem natychmiastowym.

Zastrzeżenie prawne

Firma KeyDemon Electroware nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania jej produktów, włączając w to witrynę internetową, a także wszystkie informacje i oprogramowanie na niej zawarte. Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie obowiązującego w jego kraju prawa, które w niektórych przypadkach i zastosowaniach może zabraniać używania produktów firmy KeyDemon Electroware. Wszelkie wątpliwości prawne dotyczące użytkowania produktów firmy KeyDemon Electroware powinny być konsultowane z odpowiednim radcą prawnym.

Ograniczona gwarancja

Użytkownik powinien przestrzegać wszystkich instrukcji i uwag zawartych w odpowiednim Przewodniku Użytkownika, w przeciwnym wypadku firma KeyDemon Electroware nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Wszystkie produkty firmy KeyDemon Electroware posiadają roczną gwarancję na wady fabryczne. Uszkodzone urządzenie musi być dostarczone do producenta. Wszystkie koszty związane z naprawą gwarancyjną i odesłaniem urządzenia do Klienta pokrywa firma KeyDemon Electroware.

Prawo Autorskie

Wszystkie produkty firmy KeyDemon Electroware, włączając w to niniejszą witrynę internetową i udostępnione na niej oprogramowanie, chronione są Prawem Autorskim. Dystrybucja urządzeń firmy KeyDemon Electroware, jak również kopiowanie i publikowanie użytych rozwiązań technologicznych oraz treści zawartych na witrynie internetowej, jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą firmy KeyDemon Electroware.

Ochrona prywatności

KeyDemon Electroware jest zobowiązany do ochrony danych osobowych swoich Klientów. Firma KeyDemon Electroware nie sprzedaje, nie przekazuje lub wymienia żadnych informacji dotyczących swoich Klientów.

Zmiany

Firma KeyDemon Electroware zastrzega sobie prawo do zmian zawartości witryny internetowej oraz Umowy Użytkownika w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.